web analytics

President's College – Embilipitiya ජනාධිපති විද්‍යාලය – ඇඹිලිපිටිය

Sunatha Dharetha Charatha Dhamme – සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ

President's College – Embilipitiya ජනාධිපති විද්‍යාලය – ඇඹිලිපිටිය - Sunatha Dharetha Charatha Dhamme – සුනාථ ධාරේථ චරාථ ධම්මේ

Connecting with an Indian School via Skype

We have Travelled many miles breaking the geographical boundaries. via Skype yesterday……
Playing ‪#‎SkpeaThon‬ by sharing our culture, traditions and knowledge…
“Capturing Christmas across the Globe” project initiated by the educator Meenakshi Uberoi from India.
With the guidance of our ICT teacher Mrs. Shiroma, yesterday @ 9.00 a.m. IST Our students in grade 9 I connected with the students of Mrs. Arti Chopra in Amity International school in Haryana, India..Had a discussion about Christmas celebrations, Santa, foods & about our hobbies, education, culture, sang many songs etc…
‪#‎ShowcaseSchool‬ Thanks Microsoft Sri Lanka for selecting us as a showcase school!!

ආදී දූ පුතුනි….ඔබේ යුතුකම් ඉටු කිරීමට වාරයයි මේ…..

ඔබ වැඩු පාසැල් මවට අදරැති ආදී දූ පුතුනි,

ඔබේ යුතුකම් ඉටු කිරීමට වාරයයි මේ…..

පාසල සඳහා “Ashok Leyland – Star” වර්ගයේ නව බස් රථයක් මිලදී ගැනීම සඳහා හැකි පමණින් ඔබගේ මුල්‍යමය දායකත්වය පෙබරවාරි මස අවසානයට පෙර ලබා දෙන ලෙස ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයීය “භෞතික සම්පත් සංවර්ධන සංසදය” ඔබ සැමට ආරාධනා කර සිටියි.

busnimg

පසුගිය වසරේ “හොරු” වේදිකා නාට්‍යය ප්‍රදර්ශනයෙන් ලබාගත් අදායම හා  ඇඹිලිපිටිය ජනාධිපති විද්‍යාලයීය කොළඹ ශාඛාව මගින් පිරිනමා ඇති මුල්‍යමය දායකත්වයක් මේ වන විට සංසදය සතුව ඇති අතර (ලක්‍ෂ 14) තවත් ලක්ෂ 20ක මුදලක් මේ සඳහා අවශ්‍ය වී ඇත. මෙම මුදල පෙබරවාරි අවසානය වන විට පූරණය කරගැනීමට අපොහොසත් වුවහොත් පවතින මුදලින් විද්‍යාලය සඳහා ත්‍රී රෝද රථයක් මිලදී ගැනීමටත් නව ආපන ශාලාවක් ඉදි කිරීමටත් අපේක්ෂා කරයි. විද්‍යාලය සඳහා නව බස් රථයක් පැවතීම සිසුන්ගේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලදී වැය වන ප්‍රවාහන වියදම අවම කර ගැනීමටත්  විද්‍යාලයේ ප්‍රෞඩත්වය තව දුරටත් විදහා පෑමට රුකුලක් වීම හේතුවෙන් නව බස් රථයක් මිලදී ගැනීමට ඔබගේ මුල්‍යමය දායකත්වය හැකි පමණින් ලබා දෙන ලෙස ඇරයුම් කර සිටියි…..

මේ සඳහා ඔබගේ මුල්‍යමය දායකත්වය විද්‍යාලයීය භෞතික සම්පත් සංවර්ධන සංසදයේ  පහත බැංකු ගිණුමට බැර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

DFCC වර්ධන බැංකුව – ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව

ගිණුම් අංකය – 045107011028

එමෙන්ම මේ පිළිබඳව ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම විමසීමක් විද්‍යාලයීය දෙමාපියන් හා ආදී සිසු සාමාජිකයන්ගෙන් සැදුම් ලත් පහත කමිටුවෙන් සිදු කල හැකිය…

සභාපති – ඇඹිලිපිටිය අධිකරණයේ නීතීඥ අරවින්ද ඩයස් මහතා (077-7914413)

ලේකම් – ඇඹිලිපිටිය සෙලින්කෝ ඉන්ෂුවරන්ස් ශාඛාවේ සේවයේ නියුතු ප්‍රේම් මහතා (077-0123505/ 077-7420154)

භාණ්ඩාගාරික –  ඇඹිලිපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලයේ සේවයේ නියුතු සම්පත් මහතා (071-4667812)

ඔබ වැඩු විදුහල් මවුට අදරැති ආදී දුවා පුතුනි…..

එන්න…… මේ ඔබගේ යුතුකම් ඉටු කිරීමට වාරයයි……

(මෙය ඔබේ මිතුරන් අතරේ හැකි පමණින් Share කරන්න)

Paper Article on our Student’s Achievement


———-”National Level School ICT Championship – 2015″———-
Our student “Chamuditha Ravindu” won the first place in Sabaragamuwa Province recognizing as the “Young Computer Scientist” in the Junior Category. He has created a virtual robot coding with C# programming language named as “Jarvis”.
රොබෝ තාක්ෂණ සමාජයේ ශිෂ්‍යයකු වන චමුදිත රවිඳු සබරගමු පළාතේ කනිෂ්ට අංශයේ තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයා ලෙස ජයග්‍රහණය කරන ලදී. ඔහු විසින් අතත්‍ය රොබෝවරයෙකු නිර්මාණය කර මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී.

Article

The “Young Computer Scientist”

———–”National Level School ICT Championship – 2015″—————-

Our student “Chamuditha Ravindu” won the first place in Sabaragamuwa Province recognizing as the “Young Computer Scientist” in the Junior Category. He has created a virtual robot coding with C# programming language named as “Jarvis”. It’s a voice recognition programme which can react to the human voice. He is the best programmer who is in my robotic student club. 
This competition was organized by The ICT Branch in Ministry of Education, Federation of Information Technology Industry in Sri Lanka (FITIS) and Computer Society of Sri Lanka (CSSL) for the 7th time.
*******************************************************************************
We are so proud of you son!!!
———- ජාතික මට්ටමේ පාසල් තොරතුරු තාක්ෂණ ශූරයෝ – 2015——
රොබෝ තාක්ෂණ සමාජයේ ශිෂ්‍යයකු වන චමුදිත රවිඳු සබරගමු පළාතේ කනිෂ්ට අංශයේ තරුණ පරිගණක විද්‍යාඥයා ලෙස ජයග්‍රහණය කරන ලදී. ඔහු විසින් අතත්‍ය රොබෝවරයෙකු නිර්මාණය කර මේ සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලදී. C# පරිගණක භාෂාව භාවිතයෙන් ලියා ඇති “ජාවිස්” නම් වූ මෙම රොබෝ වැඩසටහන මිනිස් කට හඬට ප්‍රතිචාර දක්වනු ලබයි.
මෙම තරඟය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඒකකය, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ කර්මාන්ත මණ්ඩලය (FITIS) හා ශ්‍රී ලංකා පරිගණක සමාජය (CSSL) මගින් 7 වන වරටත් පවත්වනු ලැබීය.

IMG_20151124_124317 IMG_20151124_124721